hızlı okuma çayyolu ümitköy
Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı okuma ve okuduğunu anlama mevcut sınav sistemi için son derece önemlidir. Merkezi sınavlara giren öğrencilerin çoğu, paragraf sorularının uzunluğundan veya karmaşıklığından yakınır ve bu nedenle soruları yetiştirememekten şikâyet eder.

Bu durumun temel nedeni yavaş okumaktır. Hızlı okuma eğitimi almamış herhangi bir öğrencinin okuma hızı, konuşma hızına yakındır. Ancak beyinin düşünme hızı, konuşma dolayısıyla okuma hızından çok daha fazladır. Daha hızlı olan beyin yapılan okuma sırasında farklı şeyler düşünmek için fırsat bulur ve böylece farklı şeyler düşünen okuyucunun konsantrasyonu bozulur.

hızlı okuma çayyolu ümitköy

Yavaş okumanın öğrenciye oluşturacağı ikinci önemli sorun ise merkezi sınavlarda her geçen yıl artan okuma –anlama sorularının sayısındaki artış ve uzun paragraf sorularında, paragrafın sonuna geldiğinde öğrencinin paragrafın başında yazanları unutmasıdır. Bu durum geçici hafızanın bir özelliğinden kaynaklanır. Geçici hafıza bilgileri saniyelerle ölçülen sürelerde tutmak ve daha sonra unutmakla programlanmış hafıza türüdür.

Okunan bilgilerin belirli bir anlama kavuşuncaya kadar tutuldukları yer yine geçici hafızadır. Ancak bilgiler geçici hafızaya belirli bir düzen ve süre içinde gelmelidir. Okunan bilgileri konuşma hızında geçici hafızamıza gönderdiğimizde kelimeler istenilenden daha yavaş bir şekilde geçici hafızamıza ulaşır ve bu durum tam bir anlam oluşturamadan önceki bilgileri unutmamıza neden olur. Öğrenciler de okuduklarını anlamadıklarını ya da okuduklarının hatırlamadıklarını söylerler.

Bu durumlardan kurtulmanın yolu etkili bir hızlı okuma eğitimi almaktır. Kitap okumak her ne kadar anlama gücümüzü artırsa da öğrenciler çok kitap okuyarak okuma hızlarını konuşma hızlarının üzerinde çıkaramazlar. Bunu gerçekleştirebilmek için etkili bir hızlı okuma eğitimi almak gerekir. Etkili bir hızlı okuma programında öğrencilerin okuma hızlarını üç kata kadar artıracak özel teknikler yer alırken aynı zamanda anlama oranını da artıracak ekstra yöntem ve teknikler olmalıdır.

hızlı okuma çayyolu ümitköy
Kurumumuzdan alacağınız hızlı okuma eğitimi öğrencilerin hızlarını üç kata kadar artırırken aynı zamanda içerdiği anlama oranını artırıcı teknikler, ders çalışma ve not tutma metotlarıyla okudukları bilgilerden maksimum verim almalarını sağlayacaktır.